Da ubi consistam, et terram caelumque movebo
Oblasť trestného práva
Oblasť občianskeho práva
Oblasť obchodného práva
Oblasť pracovného práva
Oblasť rodinného práva
Oblasť exekučného práva
Oblasť správneho práva
Oblasť finančného práva
Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.
(Dajte mi pevný bod a vychýlim zemeguľu z jej dráhy.)

To povedal kedysi Archimedes. My vravíme : Zverte nám akýkoľvek právny problém a my Vám ho pomôžeme vyriešiť. Sme advokátska kancelária s bohatými skúsenosťami v oblasti trestného, obchodného, občianskeho a správneho práva. Zabezpečujeme komplexný právny servis pre klientov a to najmä formou právnych porád, vypracovaním právnych rozborov a analýz, spisovaním zmlúv, právnych dokumentov a iných listín, podávaním žalôb, návrhov, žiadostí, podnetov a opravných prostriedkov, zastupovaním v konaní pred súdmi, súdnymi exekútormi, orgánmi štátnej správy a samosprávy na celom území Slovenskej republiky.

Zastúpime Vás aj pri rokovaní s tretími osobami, v majetkových súdnych sporoch pri uplatňovaní vlastníckych práv a vymáhaní pohľadávok, pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov a v pracovnoprávnych vzťahoch. Taktiež komplexne zabezpečujeme zakladanie obchodných spoločností, družstiev a združení, vrátane zastupovania v registrovom konaní. Naše vzťahy s klientmi sú na nadštandardnej úrovni, pretože kladieme dôraz najmä na dôveru. Prísne dodržiavame povinnosť mlčať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s poskytovaním právnych služieb tak, aby boli maximálne chránené práva a oprávnené záujmy klienta.

U nás, Vás čaká pružnosť namiesto formalizmu.

Poskytujeme právne rady, stanoviská a konzultácie dotýkajúce sa možných právnych problémov v rámci každodenných aktivít. Okrem fyzických osôb nás oslovujú aj živnostníci, podnikatelia a právnické subjekty, ktoré potrebujú kvalifikovane a rýchlo riešiť svoje právne problémy. Samozrejmosťou je naša pripravenosť poskytnúť právne služby v požadovanom mieste a čase, buď osobne alebo inou formou komunikácie.

Naše služby poskytujeme v maďarskom, v ruskom, v anglickom, v nemeckom a španielskom jazyku.

Genetrix virtutum frugalitas. ( Poctivosť je matkou všetkých cností ). Toho sa držíme a na tom našu prácu staviame.